Doorgaan naar hoofdcontent

Gezondheidszorg 2.0 I

Door genezing vanuit een meer holistischer gezichtspunt te bekijken en ook Oosterse denkwijzen toe te passen in de gezondheidszorg, ontstaan er nieuwe wegen en inzichten die leiden naar een goede gezondheid op zowel geestelijk als lichamelijk gebied.
Vooral in de geestelijke gezondheidszorg zie je in ons land dat juist het geestelijke vaak ontbreekt. De mens is een geest, woont in een lichaam en heeft een ziel. De menselijke geest kan Mammon volgen, ofwel lust en liefde voor spullen en geld, óf het Woord van God die al het goede vertegenwoordigt. Een tussenweg is er eigenlijk niet, maar de meeste mensen in de geestelijke gezondheidszorg gaan heel vies kijken als je het woord God noemt, waardoor genezing soms ver te zoeken is. Bovendien is men vaak bezig oud zeer op te halen wat erg traumatisch kan werken en allerminst genezend is.
Eenzelfde verhaal zou je kunnen bedenken voor de lichamelijke gezondheidszorg, hoewel lichaam en geest erg met elkaar samenhangen waardoor bovenstaand verhaal in ieder geval al van toepassing is. Je kunt hier echter aan toevoegen dat privatisering eigenlijk niet in de gezondheidszorg thuishoort, althans niet zoals het systeem op dit moment ingericht is. Een totaal objectieve diagnose stellen kan bemoeilijkt worden door bijvoorbeeld financiële belangen. Het management dat zijn budget op orde moet houden.
Vaak wordt vergeten dat genezing beter werkt als het van binnenuit komt, preventief in plaats van curatief. En dat je zelf veel kunt doen om een goede gezondheid te bereiken en behouden.
Daarom is deze website opgezet. Om mensen persoonlijk advies te geven zonder direct medische ingrepen te geven. Het kan een aanvulling zijn op reguliere geneeswijzen, maar ook een weg om zelf genezing te bewerkstelligen.


Carmen Barton MSC
Bewegingswetenschapper

Populaire posts van deze blog

Gezondheidszorg 2.0 II

We starten de contacten via WhatsApp of e-mail. In een later stadium kan via telefonisch contact dieper op bepaalde zaken ingegaan worden, en indien nodig behoort het maken van een afspraak bij u thuis of in de kliniek ook tot
de mogelijkheden. De kosten willen we laag houden en zijn per consult via internet of app vijftig euro, althans het eerste consult waarvoor een uur wordt uitgetrokken. Via de contactpagina zijn contactmogelijkheden en betaalopties te vinden. Ieder vervolgconsult komt uit op dertig euro, waarvoor minimaal een half uur staat.

Wat we u bieden is bewustwording en gereedschap om zelf aan je gezondheid te werken, hiervoor is bij ons winstbejag ondergeschikt, we willen vooral genezing brengen.